Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Για μιαν ωλένη...

Με το χέρι τεντωμένο για να μην πιεστεί το νεύρο, πίεζε τον εαυτό του να κοιμηθεί. Πρώτη φορά συνειδητοποίησε πόσο πρέπει να ζαρώσει ο άνθρωπος για να ονειρευτεί.