Εν συντομια (Χρονοθυελλα, 2012)

Αμάν αμανά τι δεινά Τα Πάθη μετά τ' Ωσανά Στο σύμπαν σας που 'ναι αχανές Ηχεί ο μικρός μου αμανές. Αμάν αμανά τι δουλειά Να σε ξεδιψά μια γουλιά Το βλέμμα της το απλανές Τα λόγια της σαν αμανές...

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

*
Τα σχολεία κλείσαν

Άδειες αίθουσες -
μα ποια γέλια γελούνε
τότε τ’ αφτιά μου;...

Παρέα παιδιών
έξω απ’ το σχολείο -
δε βλέπουν μέσα.

Στο προαύλιο
μόνη μια μπάλα κυλά
προς το Σεπτέμβρη.