Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

*
Τα σχολεία κλείσαν

Άδειες αίθουσες -
μα ποια γέλια γελούνε
τότε τ’ αφτιά μου;...

Παρέα παιδιών
έξω απ’ το σχολείο -
δε βλέπουν μέσα.

Στο προαύλιο
μόνη μια μπάλα κυλά
προς το Σεπτέμβρη.