Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΕΜΜΕΤΡΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Αστράφτει λέξεις το χαρτί,
βροντά σιωπές το ποίημα ·
ο ποιητής προτού πνιγεί
στέλνει κινδύνου σήμα.