Εν συντομια (Χρονοθυελλα, 2012)

Αμάν αμανά τι δεινά Τα Πάθη μετά τ' Ωσανά Στο σύμπαν σας που 'ναι αχανές Ηχεί ο μικρός μου αμανές. Αμάν αμανά τι δουλειά Να σε ξεδιψά μια γουλιά Το βλέμμα της το απλανές Τα λόγια της σαν αμανές...

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΕΜΜΕΤΡΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Αστράφτει λέξεις το χαρτί,
βροντά σιωπές το ποίημα ·
ο ποιητής προτού πνιγεί
στέλνει κινδύνου σήμα.