Εν συντομια (Χρονοθυελλα, 2012)

Αμάν αμανά τι δεινά Τα Πάθη μετά τ' Ωσανά Στο σύμπαν σας που 'ναι αχανές Ηχεί ο μικρός μου αμανές. Αμάν αμανά τι δουλειά Να σε ξεδιψά μια γουλιά Το βλέμμα της το απλανές Τα λόγια της σαν αμανές...

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Μη - ζωή

Κύματα - κύματα έρχονται ως εδώ
παλιά ναυάγια πλοίων που ταξιδέψαμε
αποσκευές επιβατών που τυχαία μας άγγιξαν
θάλασσες ουρανών που πνίξαν τα φτερά μας

γιατί να είναι έτσι
πανάθεμά την για μη-ζωή;...