Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Μια καινούργια πτώση

“Αλλοίμονον, ειν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της ποιήσεως η σκάλα”
Κ.Π.Καβάφης

Αν μεταξύ τους όλες μου τις λέξεις δέσω,
μια σκάλα υψηλή θα φτιάξω - θα την ανέβω
και στην κορυφή της πάνω θα εφεύρω
μετά την κλητική, μία καινούργια
πτώση, τελευταία.