Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Ανορθογραφία


Η απουσία σου είναι
ανορθογραφία της ύλης στο χώρο.