Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Ώρες κοινής ησυχίας

Από ώρες κοινής ησυχίας
όλη μας η ζωή αποτελείται...
Γι’ αυτό κι η τύχη
δεν ξέρει πότε να γελάσει
με το βροντώδη τρόπο της
μαζί μας...