Εν συντομια (Χρονοθυελλα, 2012)

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Πιάνου παράπονοαργή απόψυξη ψυχής
όπως κυλά μια νότα στο μάγουλο
κι ένα δάκρυ στο πεντάγραμμο