Εν συντομια (Χρονοθυελλα, 2012)

Αμάν αμανά τι δεινά Τα Πάθη μετά τ' Ωσανά Στο σύμπαν σας που 'ναι αχανές Ηχεί ο μικρός μου αμανές. Αμάν αμανά τι δουλειά Να σε ξεδιψά μια γουλιά Το βλέμμα της το απλανές Τα λόγια της σαν αμανές...

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Πιάνου παράπονοαργή απόψυξη ψυχής
όπως κυλά μια νότα στο μάγουλο
κι ένα δάκρυ στο πεντάγραμμο