Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Πιάνου παράπονοαργή απόψυξη ψυχής
όπως κυλά μια νότα στο μάγουλο
κι ένα δάκρυ στο πεντάγραμμο