Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΕπίκουροςΠᾶν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει·
στέρησις δέ ἐστιν αἰσθήσεως ὁ θάνατος.

Κάθε καλό, κάθε κακό βρίσκεται στις αισθήσεις ·
κι ο θάνατος είναι αυτό: αισθήσεων στερήσεις.


Πᾶσα ἀλγηδὼν εὐκαταφρόνητος·
ἡ γὰρ σύντονον ἔχουσα τὸ πονοῦν σύντομον ἔχει τὸν χρόνον,
ἡ δὲ χρονίζουσα περὶ τὴν σάρκα ἀβληχρὸν ἔχει τὸν πόνον.

Τον κάθε πόνο του ο καθείς να τον περιφρονάει,
γιατί κι ο πόνος ο πολύς, πολύ δα δεν κρατάει
κι αυτός που διαρκεί πολύ, λίγο μας τυραννάει.

Τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵ ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵ τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν.

Κι απ’ τα κακά το πιο φριχτό, το θάνατο ξεχάστε-
γιατί όσο ζείτε εσείς, μ’ αυτόν ποτέ δε συναντάστε,
κι όταν αυτός θα ‘ρθεί εδώ, εσείς εδώ δε θα ‘στε.


Έμμετρη απόδοση: Ι.Ν.Κυριαζή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου