Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

100 ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ

Σωκράτης: «...ἐννοήσας ὅτι τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους ἀλλ᾽ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦ μυθολογικός, διὰ ταῦτα δὴ οὓς προχείρους εἶχον μύθους καὶ ἠπιστάμην τοὺς Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα οἷς πρώτοις ἐνέτυχον». 
Πλάτων, Φαίδων 61b. 


Είναι συγκινητικό να ξέρεις πως καταπιάνεσαι με κάτι που γέμισε και τις τελευταίες ώρες του Σωκράτη μέσα στο κελλί του,  λίγο πριν πιει το κώνειο...