Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Στην γκαστρωμένη κάλπη της Κυριακής...

κάντε  έκτρωση στα ετεροζυγωτικά δίδυμα...