Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

του Σεφέρη...Ούτε ο θάνατος δεν μπόρεσε να σφαλίσει τα χείλη σου, Γιώργο...