Εν συντομια (Χρονοθυελλα, 2012)

Αμάν αμανά τι δεινά Τα Πάθη μετά τ' Ωσανά Στο σύμπαν σας που 'ναι αχανές Ηχεί ο μικρός μου αμανές. Αμάν αμανά τι δουλειά Να σε ξεδιψά μια γουλιά Το βλέμμα της το απλανές Τα λόγια της σαν αμανές...

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Ψυχή βαθιά
Thumbnail: click to play

Can't watch this? Download the DivX Plus Web Player for Windows or for Mac! Not working? Troubleshoot!

Δεν υπάρχουν σχόλια: