Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Αυτό μονάχα μένει...

Τα ποιήματά σου σ’ έκαναν γνωστό στην οικουμένη-
και τώρα να σε μάθουνε μες στο χωριό σου μένει.